วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ต้นข้าวต้นชีวิต | กิจกรรมการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านปะทาย

ตรวจสอบการเจริญเติบโต ของต้นข้าว แล้วบันทึก การงอก และการเจริญเติบโต ต้นข้าวต้นชีวิต


วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Body scan | ครูโรงเรียนบ้านปะทาย


คุณครูแต่ละท่านต่างชื่นชมว่าการฝึกฝนทบทวนกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ วันนี้โดยการทำกิจกรรมจิตศึกษาbody scan และการออกแบบการเรียนรู้ให้เกิด Active learning ยอดเยี่ยมมากขอบคุณครูทุกท่าน

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว | โรงเรียนบ้านปะทาย

การเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้องอนุบาลปะทาย ได้เรียนรู้จากประสาทสัมผัส ได้ทักษะภาษา การคิด การจิตนาการ และมีการออกแบบการวางแผนการทำงานที่ยอดเยี่ยม โดยไม่ต้องลงทุนด้วยราคาแพง