วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ต้นข้าวต้นชีวิต | กิจกรรมการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านปะทาย

ตรวจสอบการเจริญเติบโต ของต้นข้าว แล้วบันทึก การงอก และการเจริญเติบโต ต้นข้าวต้นชีวิต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น