วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว | โรงเรียนบ้านปะทาย

การเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้องอนุบาลปะทาย ได้เรียนรู้จากประสาทสัมผัส ได้ทักษะภาษา การคิด การจิตนาการ และมีการออกแบบการวางแผนการทำงานที่ยอดเยี่ยม โดยไม่ต้องลงทุนด้วยราคาแพง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น